Obraz logo
ul. Szwoleżerów 2/2, 35-216 Rzeszów
»
tel.(17) 85 256 37 / 604 451 229
Oferta
Obraz

Doradztwo podatkowe


Rejestracja działalności gospodarczej

Pomagamy wybrać najlepszą formę opodatkowania oraz doradzamy jak prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto doradzimy jak należy wypełnić formularze chcąc założyć działalność gospodarczą dla:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z o.o.,
 • spółki akcyjne.
Pomagamy wypełnić deklaracje niezbędne do rozpoczęcia działalności:
 • CEIDG1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • ZUS ZZA lub ZUA
 • VAT-R (dla firm, które chcą zarejestrować się jako płatnik VAT).
 • wybór kodów działalności PKD i inne

Doradztwo dla podmiotów podatkowych

 • optymalizacja opodatkowania,
 • prowadzenie sporów klientów z administracją państwową,
 • ustalenie miesięcznych zobowiązań Firmy z tytułu podatku VAT na podstawie rejestrów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z załącznikami oraz rocznych zeznań podatkowych
 • sporządzanie interpretacji podatkowych do urzędów oraz opinii podatkowych

Doradztwo kadrowe


Kadry

 • sporządzanie umów dot. umowy o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło itp.
 • analiza kosztów wymienionych umów
 • zaświadczenia o zarobkach

Płace

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, na podstawie danych dostarczonych przez klienta.

Doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • weryfikacja poprawności naliczania wynagrodzeń
 • porady prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych

Doradztwo biznesowe


Zakres usług

 • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów prawa gospodarczego i handlowego,
 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • sporządzanie biznes planów dla banków
 • sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • udzielanie opinii, porad prawnych w zakresie zawartych umów, ofert, porozumień oraz innych dokumentów,
 • przygotowywanie projektów umów,

W przypadku innego rodzaju usługi, prosimy o kontakt. Odpowiemy na każde pytanie i postaramy się przygotować ofertę pod indywidualne potrzeby